Rynek 50 plus

Szansa na nowy start

dla osób po 50 roku życia i kobiet
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez 50 osób bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne  w wieku powyżej 30 r.ż. zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i/lub utworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla innych osób w sektorze białej/zielonej gospodarki w woj. lubelskim , zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj lubelskiego z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
•    osoby po 50 r.ż.
•    kobiety

W ramach aktywności projektowych proponujemy:
•    Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowej (40 godzin tj.: 5 dni x 8 godzin) dla 39 Uczestników/czek i średniozaawansowanej (24 godziny tj. 3 dni x 8 godzin) dla 11 Uczestników/czek. Wsparcie doradcze w 2 kategoriach: średnio 10h/osobę nie mniej niż 8h/ dla osób w grupie podstawowej i 6h/w grupie zaawansowanej przygotowujące merytorycznie Uczestników/ czki do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
•    Bezzwrotne dotacje dla 50 UP w wysokości 23 398,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 1700 zł/ m-c (podstawowe przez 6 miesięcy dla 4 UP na pokrycie niezbędnych wydatków zw. z prowadzoną działalnością.)
•    Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze indywidualnie dobrane dla każdego z 50 UP średnio 10 godzin na osobę

Więcej informacji
Kierownik projektu: Danuta Balcerzak d.balcerzak@asesor.edu.pl  tel. 506 050 706
Biuro projektu: Włodawa Al. Jana Pawła II 13
Punkty konsultacyjno-rekrutacyjne:
Lublin, Włodawa tel. 506 050 706
Zamość, Biłgoraj ,Chełm  tel. 513 196 422

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Okres realizacji projektu: 1.02.2017 – 31.07.2018
Wartość projektu:  1 693 689,60 zł Dofinansowanie : 1 609 005,12 zł

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.